RSS订阅
您的位置:网站首页 > 电商营销 > 正文

永城市城市及道路照明工程二级资质延期

作者:管理员 来源: 日期:2019-10-4 21:03:16 人气: 标签:城市道路照明资质
二级资质可以承担单项合同额1200万元以内的城市与道路照明工程施工项目。,市政三通信三城市与道路照明三资质转让变更需的联系我们。,河南办理城市及道路照明资质需要哪些资料?首先是要先注册营业执照,注册资金300万元。,代理办理公路工程施工总承包 水利水电工程施工总承包 电力工程施工总承包。

详情咨询  【-182-0366-5855-】

建委资质:
        1、房地产开发资质;
        2、施工总承包资质12项;(房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、水利水电、电力、通信、化工)
        3、专业承包资质36项;
        4、劳务资质代办;
        5、各类资质换证、增项、升级;
        6、建筑企业三类人员安全岗位培训证(企业负责人、项目负责人、专职安全员);
        7、建筑施工企业安全生产许可证; 三、园林局园林绿化资质。四、电监会承装(修、试)电力设施许可证。五、工程监理资质、工程招标代理资质、工程造价咨询资质、物业管理资质、房地产开发资质。


---------------------------------------------

其脊自西南屏列而来,至此北度,东起而为高峰,即倪纳后之雾笼者;西亘而成石崖,即与来脊排闼为西夹坞者。由脊北循石崖直西,行夹坞之上,是为三条岭。西四里,石崖垂尽,有洞高穹崖半,其门南向,横拓而顶甚平;又有一斜裂于西者,其门亦南向,而门之中有悬柱焉。其前坞中水绕入西南峡,路乃稍降。复西上岭坳,共三里,为芭蕉关。数十家倚北山南突之坳间;水绕突峰之南,复北环关西而出;过关,则坠峡而下,复与水遇。是为普安东境之要害,然止铺舍夹路,实无关也。
由其西降峡循水,路北重崖层突,多赭黑之色。闻有所谓“吊崖观音”者,随崖物色之。二里,见崖间一洞,悬踞甚深,其门南向而无路。乃攀陟而登,则洞门圆仅数尺,平透直北十余丈而渐黑,似曾无行迹所入者。乃返出洞口,则满地白骨,不知是人是畜也。仍攀崖下。又西有路,复北上崖间,其下门多牛马憩息之所,污秽盈前;其上层有垂柱,空其端而置以小石大士观音菩萨,乃出人工,非天然者。复下,循大路随溪西一里,溪转北向坠峡去,于是复西涉坡阜,共六里而至新兴城。
自芭蕉关而来,所降不多,而上亦不远,其坞间溪犹出山上也。入东门,出西门,亦残破之余也。有碑,为天启四年都御史乌程闵公所复。中有坐镇守备。是晚按君宿此。又西行岭峡间二里,连逾二岭脊,皆自南北度者。忽西开一深壑,中盘旋为田,其水四面环亘,不知出处。路循东峰西南降一里,复转南向上一里,又转东南上半里,逾岭脊而南,乃西南下一里,西抵坞中。闻水声淙淙甚急,忽见一洞悬北崖之下,其门南向而甚高,溪水自南来,北向入涧,平铺洞间,深仅数寸,而阔约二丈。洞顶高穹者将十丈,直北平入者十余丈,始西辟而有层坡,东坠而有重峡,内亘而有悬柱,然渐昏黑,不可攀陟矣。此水当亦北透而下盘江者。出洞,征询问洞名于土人,对曰:“观音洞。”征其义,以门上崖端有置大士像于其穴者也。
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: